Disclaimer

Ik probeer hier tips te geven zodat je een zo mooi mogelijk fotoboek kan maken. Het is aan de lezer van de tips om te bepalen of hij/zij deze tips wil gebruiken. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade welke je ondervind door gebruik van de tips.